Kraavide puhastamine, tee puhastamine, võsa likvideerimine, kraavide laiendamine
Kraavide puhastamine
Haige mets, rikutud mets
Haige mets, kahjustunud mets
Liigniiskuses vaevlev mets, liigniiskus metsas, puhastamata kraavid, kraavide puhastamine, metsa korrastamine
Liigniiskuses vaevlev mets
Võsastunud põld, võsastunud metsaäär,käest lastud põld, hooldamata põld, PRIA toetuseta põld
Võsastunud põld
Üraski kahjustused, üraski rikutud mets, puu kahjustused, rikutud puud
Üraski kahjustusega puu
Võsa eemaldamine ja kuivenduskraavi rajamine
Võsa eemaldamine ja kuivenduskraavi rajamine
Põllult eemaldatud võsa
Põllult eemaldatud võsa
Võsastunud põld
Võsastunud põld
Põllumaa puhastamine võsast
Põllumaa puhastamine võsast